Հավելված և Applet

JTI գյուղատնտեսական հավելված

app

Սեղմեք Ներբեռնում

*JTI գյուղատնտեսական հավելվածը բջջային տերմինալի կիրառական ծրագիր է, որն ապահովում է գյուղատնտեսական ինքնավար երթուղիների գործառնություններ և գյուղատնտեսական աշխարհագրական հետազոտություն և քարտեզագրում, որն ինտեգրում է գյուղատնտեսական հողամասի կառավարումը, բույսերի պաշտպանության բազմաչափ գործողությունները, շահագործման գրառումները և բույսերի պաշտպանության սարքավորումների կառավարման գործառույթները:JTI գյուղատնտեսական հավելվածը ճկուն է և հեշտ օգտագործման համար, խելացի և արդյունավետ:JTI M շարքի անօդաչու սարքերով այն օգնում է օգտվողներին զգալիորեն բարելավել գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը: